From v.33 bemannar vi även barnrummet på Hamnen och utökar kvällstiderna till 19.30, på båda anläggningarna!!