I en värld där stillasittandet blir vanligare och behovet av träning ökar – möter vi upp denna efterfrågan genom att sänka våra åldersgränser, from 1 september gäller följande

From det att du fyllt 9 år är du numera välkommen som tränande medlem, dock enbart i sällskap med målsman (familjemedlem som fyllt 18 år). Du som fyllt 9 år får då tillgång till gruppträningen, konditions- samt gymdelen på båda våra anläggningar.

From det att du fyllt 16 år är du välkommen att träna utan målsman, på obemannade tider. Om du är mellan 16-17 år behöver målsman underteckna ett ansvarsavtal där dem står som ansvarig om en olycka skulle ske under tiden du tränar. Avtalet ska va undertecknat i receptionen, innan vi gör din medlemstag giltig att använda på obemannade tider. Avtalen finns för underskrift from mån 27 augusti på båda anläggningarna.

Ni som är mellan 14-16 år får fortfarande bara träna på bemannade tider, om ni tränar utan målsman på anläggningen. Är målsman närvarande får även ni träna utanför våra bemannade tider, då ansvara målsman för er under tiden ni tränar.

Proud to be strong. Cheerful young sporty father showing his biceps while children bonding to him and smiling